KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

 

És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából,
a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.(1Kor 10:4.)

 

gyulekezet.jpg

(a nagyításhoz kattints a képre)

A Dunaújvárosi Kőszikla Gyülekezet élete


Gyülekezetünk nevében Krisztus a "lelki" kőszikla jelenítődik meg. Szeretnénk Egeyházunk kőszikla tulajdonságú bázisává válni.

1995. november 1-én alakult meg a gyülekezetünk. Modern keresztény hit, szeretet, boldogság, vidámság, gyógyulás, bővölködés, tanulás, tanítás, Jézus Krisztus dicsérete énekszóval minden formában, mindenhol és mindenkor. Ha röviden akarjuk jellemezni gyülekezetünk életét akkor így foglalhatjuk össze. De a szavaknál beszédesebbek a honlapunk oldalai.

+++++++

Tudjuk, hogy igaz:

"Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük."

Terézanya

+++++++

Hitvallásunkat  a 112. Zsoltárban lévő igevers alapján

"Dicsérjétek az Urat istenfélõk"

1. Boldog ember az, aki féli az Urat, és az Õ parancsolataiban igen gyönyörködik.

2. Hatalmas lesz annak magva a földön; az igazak nemzedéke megáldatik.

3. Gazdagság és bõség lesz annak házában, s megigazultsága mindvégig megmarad.

4. Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz.

5. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán szeretettel végezi.

6. Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.

7. Semmi rossz hírtõl nem fél; szíve erõs, az Úrban bizakodó.

8. Rendületlen az õ szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

9. Osztogat, adakozik a szegényeknek; megigazultsága megmarad mindvégig; az õ szarva felemeltetik dicsõséggel, szeretettel.

10. Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kívánsága
semmivé lesz.

 

A SZERETET Törvénye

az egyetlen és a legfontosabb!!

 

"- Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a pengő érc és vagy zengő cimbalom.
- És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
- És ha vagyonomat mind szétosztom is, és ha testemet tűzr
e adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.

- A szeretet hosszútűrő, jóságos.
- A szeretet nem irigykedik,
- a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
- Nem vét a szemérem ellen,
- nem keresi a maga hasznát,
- nem gerjed haragra,
- nem rója fel a gonoszt.
- Nem örül a hamisságnak,
- de együtt örül az igazsággal.
- Mindent elfedez,
- mindent hisz,
- mindent remél,
- mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy."

(Pál apostol Korinthusi első levele 13. feje
zete.)

 

 

Kapcsolat: koszikla.dunaujvaros@gmail.com

Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet