KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

 

 

Gyarapodás

- Kenneth Copeland írásai - Forrás: mennyeihir.hu

"A problémáink oka az, hogy nem értjük, hogyan működnek a dolgok a mennyben. A világ törvényei szerint próbálunk Isten áldásaiban élni, de ez nem megy. Istentől úgy kapunk, ha az Ő törvényeit és módszereit használjuk."

 

A bővölködés törvényei 1. rész

A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már megtanultam az évek során, hogy a siker nem véletlen, nem a szerencsén múlik. Több könyvet is elolvastam a győztes élettel kapcsolatban, de nem találtam olyan választ, amely kielégített volna. Meg sem fordult a fejemben, hogy a Bibliát a létező legsikeresebb egyéniség írta: maga Isten!


Bővebben 2454


... hogy meggazdagodjatok!

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (II. Korinthus 8,9) Ez Isten akarata, hogy ti meggazdagodjatok! Ő Nem koldusoknak teremtett minket. Nem koldusokat hagyott itt Jézus, hanem nekünk adta a nevében lévő hatalmat. Azt mondta, szólítsátok elő a nem létezőt! „Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.” (III. János 2) Ez nem három dolog, ez kettő, a harmadik a módszer. Mindenek felett, mindenek előtt azt kívánom, hogy gyarapodhassál. Hogyan gyarapodhassál?

Bővebben 2224

  

A bőséges helyed 

Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy neked megvan az elrendelt bőséges helyed! Neked van egy Istentől elrendelt helyed. A bőség helye, a gazdagság helye. Istennek már akkor volt egy terve az életedre, még mielőtt megszülettél volna. Istent soha nem érte meglepetés. Hiszitek ezt? Néha az emberek azt mondják nekem, hogy én csak ilyen véletlenszerűen jöttem a világra, az én szüleim nem igazán számoltak velem, ezért nem is tudom, hogy élnem kellene, vagy sem. Hát, nagyon szűk látókör ez. Tudod mi történt, megfogantál az édesanyád méhében és azt hiszed, hogy az történt, hogy Gábriel azt mondta az Atyának, hogy: „ó-ó, hát ezek meg honnan jöttek?” És az Atya azt mondta, hogy: „húúú, hát most mit kezdjünk velük? Ááhh, majd valami lesz velük!” Viccelsz?! Nem, nem! Nem és nem! 

Bővebben 1887 

 

A gyarapodás üzenete 3. rész

Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének állapota nem pont olyan, mint amilyennek kellene lennie, és el kell végezni benne dolgokat. Jézus sok dolgot tesz. Mindig könyörületességből szól. Ez nem csak egy hangról szól, hanem, ami a szívből jön. Szeretném látni, és Isten is szeretné látni, hogy az álmaink valóra válnak. Vannak dolgok, amit tudnunk kell.


Bővebben 1772

 

A bővölködés törvényei 5. rész

A Mennyei bankszámlád

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! " (Mát.6,19-23) Csak úgy követheted Isten Igéjét, ha céltudatos vagy. El kell fogadnod, hogy Isten Igéje képviseli a legfelsőbb tekintélyt, és szó szerint kifejezi Isten szándékát.

Bővebben 1749 


A gyarapodás üzenete 2. rész

„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, az építésre, a kiigazításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2Timótheus 3,16 -KJV ford.) Miért mondta ezt Isten? Hogy az Isten embere tökéletes legyen, vagyis felnövekedett, teljességgel felszerelve minden jó cselekedetre. Tehát, hogy bármit be tudjon végezni, amit Isten mond neki. Mindegy, hogy autó ügynök, vagy ügyvéd, vagy bármi a foglalkozása. Amire Isten téged elhívott, meg tudod tenni. Amire Isten elhív, abban megálld és növekedést ad neked. Ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell. Hét fő tényező van, amit minden hívőnek tudnia kell az anyagi helyzetéről, és hogyan változtassák azt meg Isten útján.

Bővebben 1676 


Ne tégy úgy, mint aki nem tudja  

Miért nincsenek az emberek a bőség helyén? Sok kereszténytől hallani: hú, hát én próbálom megtalálni Isten akaratát már évek óta, imádkozzatok értem. Ez így nem igaz. Az emberek szeretnék, ha ez így lenne. Ez körülbelül olyan, mint amikor valaki nem képes lefogyni. Az emberek inkább ráfogják, hogy ez valami rejtély. – Nem is ettem semmit ezen a héten, és tíz kilót híztam, mi történt? Nem tudom, senki nem érti. – Például én is egy picit fölszedtem, de bizony tudom, hogyan került föl rám az a pár kiló. Valaki azt mondta: hát nem értem, hogy történt, húsz kilót híztam, 3-4 hónap leforgása alatt, pedig nem eszek semmit szinte. A tested nem tud kitermelni 20 kiló zsírt, csak a puszta levegőből. Valamiből ki kellett termelnie azt a plusz 20 kilót.

Bővebben 1565 


A gyarapodás üzenete 1. rész

Dr. Leroy Thompson-nal együtt tanulmányoztam az Igét. Őt követve tettem ezt, és olvastam a könyveit, hallgattam a kazettáit. Nagyon sokat tanultam tőle, főképpen a Menny gazdasági rendszeréről. Arról a gazdasági struktúráról, amit a Menny a rendelkezésünkre bocsátott itt a földön. Az Úrnak az áldása az, ami meggazdagít és Ő ahhoz nem ad semmilyen szomorúságot. (Péld.10,22) Amikor próbálsz itt a világban meggazdagodni, akkor lehet, hogy összegyűjtesz sok mindent, de megkapod vele együtt a problémát és a szomorúságot is, mert az vele együtt jár. Ez a baj ezzel a rendszerrel.

Bővebben 1490 

 

Kapcsok

„És monda az Úr Ábrámnak: eredj ki a te földedből, menj el a te rokonságod közül és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok neked.” (1Mózes 12.1) Tehát Istennek volt egy helye Ábrahám számára, és ez nem az, ahol Ábrahám akkor tartózkodott. A Zsidó 11-ben olvassuk, hogy hit által ment ki Ábrahám, és indult el arra a földre, amelyet ő örökölt. És elment onnan, nem tudván, hogy hova megy. Hit kell ahhoz, hogy megtaláld a helyedet, hogy eljuss a helyedre a Krisztus Testében és Isten dolgaiban. Azt mondta Isten, hogy menj el, megmutatom neked, hogy hitben kell járnod. Elvitte a feleségét, és még valakit…

Bővebben 1482 


A bővölködés törvényei 3. rész  

A Megerősített szövetség és a rendíthetetlen szív

ISTEN szövetséget kötött a földön. Ez a szövetség pedig meghatároz mindent, amit tesz. A Názáreti Jézus megszületett erre a világra, meghalt a kereszten, lement a pokolba, kifizette a bűn miatti árat, és feltámadt a halálból. Mindez amiatt a szövetség miatt történt, amelyet Isten az emberrel kötött. Isten nem részrehajló. Nem választ ki egyeseket, hogy csak őket részesítse üdvösségben és gyógyulásban. Áldásai mindenki számára érvényesek, aki betölti a szövetség feltételeit (lásd lPét.2,24). Isten azért kötött szövetséget, hogy üdvösségre jussunk, meggyógyuljunk, megszabaduljunk és bővölködjünk, és a szövetségben garantált minden gondoskodását közzé tette az Igében. Az Ige az Ő szövetsége, ez köti Őt.

Bővebben 1452 


A bővölködés törvényei 2. rész  

A világ rendszere kontra Isten rendszere

Isten egy magas fokon szervezett rendszert tart fenn, hogy életed minden szükségét betöltse. A világnak az a rendszere, melynek a szükségleteinket kellene kielégítenie, ezzel a rendszerrel pontosan ellentétes módon működik. Isten rendszere tökéletes. A világ fogalmai, fejezzenek ki bármit -, a legjobb esetben is igen korlátozottak, és 99,9% valószínűséggel tévesek. Nekünk, akik hívők vagyunk, vigyáznunk kell arra, hogy egyéni életünkben ne szorítsuk Istent a világ által felállított korlátok közé.

Bővebben 1246 


A növekedés Istene  

Mi hisszük, hogy Isten a növekedés Istene, mert a Biblia ezt mondja. Az Újszövetségben többször is elmondja, hogy Isten a növekedés Istene. Ő nem a visszafejlődés Istene, vagy nem az ugyanolyan maradóknak az Istene, hanem Ő a növekedés Istene. Persze ez magába foglalja a pénzt, az anyagi dolgokat, de magába foglalja a fontosabb dolgokat is. Ez magába foglalja Isten ismeretének a növekedését, magába foglalja az igazság kijelentését, amely téged szabaddá tesz, a kenet növekedését, a bölcsesség növekedését, a megértés növekedését, ugye? Minden jó dolognak a növekedését, vagyis Istennek a növekedését. Ezért ne ragadj le egy területen, ne hidd azt, hogy mi csak az anyagi növekedésről beszélünk, erről is beszélünk, de nemcsak erről. Legyünk nyitottak a szellemünkben. Mi Isten akaratát kívánjuk az életünk minden területén és tudjuk, hogy ez a növekedés. 

Bővebben 1192

 

Hitben kilépni

Huszonvalahány éven keresztül segítettünk Kenneth Haginnek a szolgálatban és köszönöm ezt Istennek. De az utolsó években, mikor segítettünk, tudtam én is és a feleségem is, hogy egy változás jön, az áthelyezés meg fog történni. Ugye az elején elhagytuk Mississippit és elmentünk Tulsába, de most már tudtuk, hogy valami változás fog jönni, és Isten soha nem mondja el az egész történetet persze, de eleget mutat számodra ahhoz, hogy meg tudd tenni azt az első lépést, és ez hitet igényel. Úgy kell majd viselkedned, mint Ábrahámnak, ki kell lépned, és menned kell. Nem fogod tudni, hogy hova lépsz és mi lesz a vége, és nem fogod tudni, hogy hogyan fog megtörténni. 

Bővebben 1162

 

A bővölködés törvényei 6. rész

Bőségben járni

Miközben vidáman és nagylelkűen adakozol, Isten minden áldást hozzád irányít. Azt akarja, hogy képes légy adni másoknak, hogy segíthess a szükségleteik kielégítésében, ezért megszaporítja a bevételi forrásaidat az adás érdekében. Isten rendszere így működik! "Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Ki-ki , amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az Ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád, és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. " (2Kor 9,6-11)

Bővebben 1113 


A bővölködés törvényei 4. rész  

Isten bölcsessége

A szív az Isten Igéjén való elmélkedés útján válik rendíthetetlenné. Láttuk Józsué könyvében, hogy ha egy személy éjjel-nappal elmélkedik az Igén, és mindazt megcselekszi, ami megíratott abban, bővölködni fog, és bölcsen igazgatja az ügyeit. Az Igén való ilyenfajta elmélkedés során fogod felfedezni, hogy mi Isten mondanivalója az anyagiakról.

Bővebben

Hírek

  • Minden nap itt az idő az imára!

  • INTERNET TV Adások
  • Bövölködés

    HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
    Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

  • Szeretet

    "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

     


    Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

    Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet