KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

Karizmák

 

„Mennybemenetele előtt Jézus megígérte tanítványainak a Szentszellem csodálatos kiáradását. Ezt olyan adományok és képességek kísérik, amelyek képessé teszik a tanítványokat a hatékony evangelizációra:

"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek... Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." (Mk 16,15-19)

Ezek az ígéretek Pünkösd vasárnapján teljesedtek be: "Mindannyiukat eltöltötte a Szentszellem, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Szentszellem szólásra indította őket." (ApCsel 2,4) Az Apostolok Cselekedetének a többi része bemutatja, hogyan jutott el az örömhír a jeruzsálemi zsidóktól a szamariaiakhoz (ApCsel 8,1-20), aztán a pogányokhoz (ApCsel 10,34-48), végül pedig Rómába, az akkor ismert világ központjába. A missziót minden egyes szakaszánál a Szentszellem adományai kísérték.

Pál első levele a korinthosziakhoz 12:8-10 alapján a Szentlélek (Szent Szellem) ajándékai (karizmák) a következők (az eredeti sorrendben, a Károli fordítás alapján):

 1. bölcseségnek beszéde
 2. tudománynak beszéde
 3. hit
 4. gyógyítás ajándékai
 5. csodatévő erőknek munkái
 6. prófétálás
 7. lelkeknek megítélése
 8. nyelvek nemei
 9. nyelvek magyarázása

Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet