KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

 

szentharomsag.jpg

 

A Krisztus Szeretete Egyház teljesevangéliumi-karizmatikus keresztény egyház.

HITALAPELVEINKET RÖVIDEN A KÖVETKEZŐKBEN FOGLALHATJUK ÖSSZE: 

(1) A Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólták azt Istennek szent emberei. (2Tim. 3,16. 2Pét. 1,21)

(2) Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Az Atya Isten, akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál van. (1Kor. 8,6. Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. (Ján. 15,26)

(3) Az ember teremtett lény; Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12. 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az életét adta váltságul ,és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél. (1Ján. 3,8)

(4) Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. „…Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: „Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef. 2,9) Újjászületni a hitünk megvallása által lehet. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”(Róm. 10,9–10)

(5) Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16–17. Csel. 1,8. 2,4. 2,38–39. 19,6)

(6) Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4–5. Márk 16,18. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24. Gal. 3,13)

(7) Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában. (1Thess. 4,16–17)

(8) A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezeréves királyság idejére, mint királyok Királya és urak Ura, valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a királyságában. (Jel. 20,6)

(9) Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és így halnak meg a bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)

 Fogadalmaink:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia 
aki meghalt az én bűneimért 
és feltámadt a halálból, 
az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus, legyél az életem Ura, 
Megváltója és Gyógyítója.

Jézus, Te vagy az én Uram, 
Megváltóm és Gyógyítóm!

Meg vagyok váltva!

Újjászülettem Krisztusban!

Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől!

Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet!

Ámen.

Mennyei Atyám, én a Te gyermeked vagyok,
mert hiszem a szívemben,
hogy Jézus feltámadt a halálból,
és én vallást tettem Jézus Krisztusról,
mint életem Uráról és Megváltójáról.
Jézus azt tanította, hogy a Mennyei Atya
mindazoknak örömmel adja a Szent Szellemet,
akik kérik Tőle.
Ezért Jézus nevében kérem most Tőled,
tölts be, keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, hogy minden imámat meghallgatod
és megválaszolod.
Ezért hittel vallást teszek arról,
hogy Szent Szellemmel betöltekezett keresztény lettem.
Ennek jeleként nyelveken fogok szólni,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést, Jézus nevében.
Köszönöm Neked Mennyei Atyám,
hogy a Szent Szellem örökre bennem lakik
és velem marad.
Atyám, köszönöm a mennyei erőt,
mellyel betöltöttél, felruháztál.
Köszönöm az Igazság Szellemét, a Vigasztalót,
aki elvezérel minden igazságra.

Ámen.

   

 

 

Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet