KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET   É L Ő TV közvetítés, << itt
(csak vasárnap 9.50-től) a Silvetlight programot le kell tölteni és telepíteni kell.


Istentiszteleti alkalmak elemei

Az istentiszteleti alkalmakon az alábbiak bármelyike - a gyülekezet szükségeinek megfelelően - előtérbe kerülhet és meghatározhatja az egész összejövetel jellegét. Istentiszteletet szabadban és zárt helyen ( imaházban, színházteremben stb.) egyaránt tartható.

*Szent Szellem = a Károli Gáspár bibliafordításában Szentlélek

Igehirdetés,
A
z írott Ige felolvasása és magyarázata, valamint a Szent Szellemtõl kapott üzenetek átadása;

Tanítás
a Szentírás mélyebb összefüggéseinek feltárása;

1Sám 12:23. Sőt tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel; hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra

Dicséret-zene
Isten kegyelmének hirdetése és magasztalása énekszóval (szívvel-lélekkel), hangszerekkel, tapssal, tánccal...

Fil 4:8. Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

Újjászületés

Isten szelleme költözik a szívünkbe.

A keresztség felvétele
Szent Szellem-keresztség (Szent Szellemmel való betöltekezés)


 

2 Kor 5:17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

ApCsel 11:16. Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni

1Pt 3:21. A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által

Nyelveken szólunk

1Kor 14:2. Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat
ApCsel 2:4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok
1Kor 14:39. Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.

A Szent Szellem gyógyító erejének  közvetítése, (kézrátétel)

ApCsel 4:30. A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által

Ima
(könyörgés, hálaadás, közbenjárás, stb.) amely által Isten népe kifejezi háláját a már elvett áldásokért, és természetfölötti segítségért fordul Urához;

Úrvacsora:
Valóságos közösség Jézus Krisztus testével és vérével, ami minden áldás forrása;

Bizonyságtevés: a hívők beszámolója Jézus Krisztus bennük, értük és mellettük végzett munkájáról (gyógyulás, védelem, bővölködés);


Aktualitások

A gyülekezet szellemi és fizikai szükségeinek ellátása a Szent Szellem ajándékainak működése által (pl. gyógyulásokért, szabadulásokért, anyagi áldásért, stb. történő ima).

Szeretet dal lánc: az alkalom végén kézfogással láncba állva búcsúzunk el egymástól szeretet dalt énekelve.

 

 

 

 


Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet