KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

Mutass jó példát!

ima.jpg

Nem lehet elég korán kezdeni!

A szavaid és "gondolataid" ereje

Csak az ige rendszeres megvallásával tudnak isten áldásai valósággá válni az életedben. A nyelvedet és "gondolkodásodat" uralnod kell, mert a kimondott szavaid és "gondolataid" meghatározzák az életed folyását. Kimondott szavaiddal, vágyaiddal és "gondolataiddal"  pontosan úgy irányíthatod életed menetét, mint ahogy a lovas irányítja a lovát a szájába helyezett zablával, jó vagy rossz irányba. (~Jak. 3,3)

Az Efézusi levél 4. részének 29-es és 30-as versében - a bővített Bibliafordítás szerint- a következő áll:

"Semmi bolond vagy szennyes beszéd, vagy gonosz szó, vagy semmit érő beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely jó és hasznos mások szellemi fejlődésére, amely szükséges építésre, hogy áldásos legyen és kegyelmet adjon azok számára, akik azt hallgatják. És meg ne szomorítsátok, meg ne bántsátok az Istennek Szent Szellemét, aki által megpecsételtettetek, meg lettetek jelölve, mint Istennek sajátjai a teljes váltság napjára, a gonosztól és a bűn következményeitől való végleges megszabadításának napjára, Jézus Krisztus által."

Jim Sanders - A szavaid ereje I.szavaid ereje II. szavaid ereje III. (tanítás, videó)

Életed abban az irányban halad, amerre a "nyelved hajtja" a kimondott szavaid által. Ez az életed menetét meghatározó egyik legalapvetőbb szellemi törvény. Mielőtt imádkoznál mindig gondolj a fentiekre, és kérj megbocsájtást ha nem tartottad be!


Videó forrás>> Sandersné Dr. Kovács Erzsébet - Ti azért így imádkozzatok

Jim Sanders tanítása>> Imádságok, könyörgések

Az Ima

Ima különleges, látszólag egyirányú beszélgetés Istennel. A beszélgetés csak akkor kezdődhet el ha megszólítod Istent, ha létrejön a Fiúság benned, ha kijelented, hogy HISZEL Istenben, és Jézust a Fiát elfogadod Uradnak és Megváltódnak. A kapcsolat a SZENT SZELLEMMEL való betöltekezéssel jön létre.

Egyetlen út vezet az Atyához, ez Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus. Az üdvösségedhez-újjászületésedhez nem kell mást tenned, mint a szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed megváltója, mondd el a következő imádságot. A Biblia tanítja: a hitünkről megvallást kell tennünk. Ezért az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan.

Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd. Azt mondod az Igében:
"Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz." (Róm. 10:9)

Az üdvösség imája

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 

Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.

 Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból
az én megigazulásomért.

 Kérlek Jézus, legyél az én életem Ura,
Megváltója és Gyógyítója.

Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!

 Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban!

Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől

Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet!

Ámen!

Ima a szent szellem keresztségéért

Mennyei Atyám, én a Te gyermeked vagyok, mert hiszem a szívemben, hogy Jézus feltámadt a halálból, és én vallást tettem Jézus Krisztusról, mint életem Uráról és Megváltójáról. Jézus azt tanította, hogy a Mennyei Atya mindazoknak örömmel adja a Szent Szellemet, akik kérik Tőle. Ezért Jézus nevében kérem most Tőled, tölts be, keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy Szent Szellemmel betöltekezett keresztény lettem. Ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést, Jézus nevében. Köszönöm Neked Mennyei Atyám, hogy a Szent Szellem örökre bennem lakik és velem marad. Atyám, köszönöm a mennyei erőt, mellyel betöltöttél, felruháztál. Köszönöm az Igazság Szellemét, a Vigasztalót, aki elvezérel minden igazságra.

Ámen! (Ján. 16:13.)(Luk. 24:49.)

 


Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9–10.) Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Róm. 10,13.) Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mát. 10,32.)


"A legtöbb keresztény naponta háromszori me­leg étellel táplálja a testét, míg a szellemét heti egyszeri hideg é­tel­lel, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyen­ge.” (FFBosworth) "Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez min­den­nél fon­­to­­sabb az Úrral való járásunkban."  Kenth E. Hagin


Ima a gyülekezetünkért

Mint tanúd és szolgád, akit magadnak elválasztottál, elfogadom a tőled kapott hatalmi helyet Krisztusban, és a szentséges hitemmel előszólítom az elveszetteket Jézus nevében. Megtöröm felettük e világ királyságának erejét Jézus mindenható nevében, és beszólítom őket a gyülekezetbe, hogy megismerjenek Téged, megtudják az igazságot és higgyenek Neked, és megértsék, hogy Te vagy az Isten, előtted Isten nem alkottatott, és utánad nem lesz. Hogy te vagy az Úr, és rajtad kívül nincsen szabadító. Ámen (Ésa. 43,10. 11.)

Ima városunkért

Drága Jézus, Te szent nevedben, a Te Igéd alapján kérem most Dunaújváros (..a városod neve) üdvösségét. Terjeszd ki Uram e város felett -ahol élek- az üdvösségedet. Jézus nevében kérem, és Te megcselekszed azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ezért Mennyei Atyám, mindenki, aki csak a Te nevedről neveztetik, akit dicsőségedre teremtettél, akit alkottál és készítettél, akit csak elhívtál, eljut az üdvösség ismeretére Jézus nevében. Ámen. (Ésa. 43,7.)

Ima az országunkért

A te igédben azt mondod hogy áldott az a nemzet, akinek az Úr az istene (Zsolt. 33,12). Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, mert Te vagy az Istenem. Elfogadom és köszönöm a Te áldásaidat, Mennyei Atyám. Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a te néped biztonságban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan. Ámen. (5Móz. 28,10-12.)

 


Bővebb, célirányos Imák:

Forrás>> mennyeihir.hu

Imádságok a Biblia alapján

Ima az üdvösségért

 

Ima a Szent Szellem keresztségért

 

Ima az országunkért

 

Ima a városért, ahol élsz / szolgálsz

 

Ima a gyülekezetért

 

Ima az Anyaszentegyházért

 
 

Isten ereje a betegségek felett

Isten Igéje, orvossága, ereje a betegségek felett

 

Rákbetegség, daganatok, csomók, ízületi gyulladás esetén

 

Szemeim nyitva, füleim figyelmeznek

Ütőerek és sejtek

Immunrendszer

Egészséges csontok és csontvelő

Ima a depresszió legyőzésére

Ima szenvedélybetegség esetén

Súlytöbblet és túlevés esetén

Imádságok bölcsességért, ismeretért, szellemi vezetésért

Igei megvallások Isten bölcsességéért és kijelentésért

 

Ima a bölcsességért - a Példabeszédek alapján

Ima szellemi vezetésért

Isten tökéletes akaratában járni

Az pedig az örök élet, hogy megismerlek Téged

 

Ima szellemi kijelentésért, megértésért

Kegyelem és békesség adassék nekem

Ima Isten megismeréséért - Isten teljességéért 

e-könyvek, Imádságok (kattints a képre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította Jim Sanders

 

 

 

(részletek)

 

 

 

Ezekben a könyvben  több száz olyan célirányos ima található, melyeknek minden sora a Biblia egy egy Igéjén alapul, ezért ezeknek az imádságoknak hatalmas erejük van. Ennek igazságát mindenki megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja ezt a könyvet (és a Bibliát). A sikerhez arra is szükség van, hogy kimondjuk hangos szóval, vagyis megvalljuk ezeket a szent Igéket. Miért? Azért mert az Ige akkor ver gyökeret a szívünkben, ha rendszeresen a " szánkra vesszük", vagyis kimondjuk.


Ima az ima beteljesedésére :

Ti angyalok, hatalmas erejű szolgáló szellemek, Jézus
nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige
megcselekedésére és beteljesítésére. (Zsolt. 103,20. Zsid. 1,14.)

Drága Úr Jézus, Te így biztatsz engem: És akármit parancsoltok
majd az Én nevemben, megcselekszem azt, hogy
dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit parancsoltok az
Én nevemben, Én megcselekszem azt. (Ján. 14,13–14.Mát. 18,18.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma Imarészlet
Ne félj mert én veled vagyok Nem félek, mert Te velem vagy, nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem, megerősítesz, sőt megsegítesz, és igazságod jobbjával támogatsz. Megszégyenülnek, akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem perlekednek. Megsemmisülnek teljesen, akik engem háborgatnak. Mivel Te jobb kezemet fogod, és ezt mondod nekem: Ne félj. Én megsegítelek. (Ésa. 41,10-13)
Imádság, hogy szabad légy az aggodalmaktól Semmi felől nem aggódom, hanem imádságomban és könyörgésemben minden alkalommal hálaadással tárom fel kívánságaimat Isten előtt. És Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,6. 7.)
Az aggodalmak és félelmek legyőzésére Én Krisztus teste vagyok, a sátánnak nincs hatalma felettem, a jóval legyőzőm a gonoszt. (1kor.12,27. Róm.12,21)
Az Úr megszabadít engem

Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. (Róm.8,2)

Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében, hogy megszabadítottál minden e-világi gonoszságtól. (Kol.1,13)

Ima a bátorságért Jézus Krisztusban van az én bátorságom és bizodalommal, félelmek nélkül való menetelem Hozzád, Atyám, a Jézus Krisztusban való hit által. (Ef. 3.12.)
Mindennapi áldás Krisztus Jézusban Az Igének megtartója és cselekvője vagyok. Isten bölcsessége az enyém. Alávetem magam Istennek. Ellenállok az ördögnek, és az ördög megfut előlem. Közeledek istenhez, és Isten is közelít hozzám. Nincs bennem félelem, mert isten nem hagy el, sem el nem távozik tőlem. (Jak. 1,22. 4,7. 8.)
Védelem a balesetek ellen Köszönöm Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsolsz felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. A te angyalaid kézben hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőben. (Zsolt. 91,11. 12.)

 


Az Úr szövetséget szeretne veled:

"Szellemem, amely rajtad nyugoszik, és Igéim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké" (Ésa. 59,21.)

A szellemed meg fog elevenedni Isten igéje által. Így Istenhez hasonlóan kezdesz gondolkodni és beszélni. Ahogy elmélyedsz és növekedsz az igében, úgy egyre többet és többet akarsz az igéből. Az Atya megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan és kitartóan keresik. (Zsid. 11,6)

 

 


Írj magadnak saját imát, a jóról, a szeretetről, a kéréseidről. Itt egy példa az egészség imája, nagyon hatásos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet