KŐSZIKLA

GYÜLEKEZET

DUNAÚJVÁROSbal-galamb.gif

 
MENÜ

Jim Sanders a Texas A@M egyetem el­végzése után Dallasban a „Christ for the Nations” bibliaiskolában tanulta az Igét. 1978-ban kezdte misszionárius szolgálatát Izraelben, majd Ausztrália következett, ahol kilenc évig végzett pásztori munkát.

 

Ma szolgálata Kelet-Európára, elsősorban Magyarországra terjed ki. Magyarországon a Krisztus Szeretete Egyház vezető lelkészeként teljesít szolgálatot. Gyakran találkozhatunk vele az ország csaknem valamennyi városában és falvában és határainkon túl tartott gyógyító  alkalmakon, ahol Jézus Krisztus csodálatos ereje által ezrek gyógyultak és tértek meg az Úrhoz.

 

 

 

Jim Sanders Facebook oldala

 

JIM SANDERS: IMÁDSÁGOK A BIBLIA ALAPJÁN

 

JIM SANDERS: ALAPTANÍTÁSOK (mp3)

 

 

 

Vasárnapi  tanítások
időrendben
(A mennyeihir oldalról)

 

Az Evangélium dióhéjban (pdf)

 

Tanítások gyűjteménye

A listán szereplő bármely CD, 
megrendelhető 1461 Budapest, Postafiók 174.
telefonon  +36 (30301 7932 (SMS-ben is) |
e-mailen konyvek@krisztusszeretete-egyhaz.hu

 

 

Akadályok a gyógyulás
útján 1–4

 

Isten törvénye –
Szeretet 1–5

 

1–3. Az ördög hitpróbái I–III.

 

1. Út a győzelemhez

 

4. Hogyan ismerjük fel a hamis szolgálókat?

 

2. Szeretetben járni

 

Alázat és gyógyulás 1–5

 

3. A szeretet soha nem hagy cserben

 

1. Alázat

 

4. Megbocsátás

 

2. Büszkeség

 

5. Dicséret

 

3. Jób

 

Jézus neve 1–6

 

4–5. Hogyan ismerjük fel a büszkeséget I–II.

 

1. Hogyan nyerte Jézus a nevét?

 

A Biblia hangkazettán:

 

2. A Jézus nevében levő hatalom

 

1–2. János evangéliuma I–II.

 

3. Mit kaptak a hívők ebben a névben?

 

3. Lukács evangéliuma I.

 

4. Jézus nevének használata

 

4. Filippi, Kolossé, Efézusi levél

 

5. Amint Ő van, úgy vagyunk mi is

 

5. Zsidó, Jakab levél

 

6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által

 

A Biblia megértése 1–8

 

Kegyelem hit által

 

1–3. Gyakran félreértelmezett Igék I–III.

 

1. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen

 

4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

 

A kenet

 

5. Újjászületés és betöltekezés

 

A kenet

 

6–8. Nők a szolgálatban I–III.

 

Klasszikus hit 1–7

 

Bővölködő élet 1–2

 

1. Megvallásaink

 

1. Megváltás a szegénység átka alól

 

2. Növekedés a szellemünkben

 

2. Fejlődésben járni

 

3. Elfelejteni és megbocsátani

 

Démonikus hatások 1–5

 

4. Hogyan cselekedjünk az Ige alapján?

 

1. A bukott lény természete

 

5. Növekvő hit

 

2. Különbség angyalok és démonok között

 

6. Őbenne

 

3. Az igaz gondolkodás fontossága

 

7. Szavak

 

4. Megszabadulni a hatásoktól

 

Megvallásaink 1–6

 

5. Szellemben szolgálni

 

1. Megítélni magunkat

 

Gyógyulás 1–8

 

2. Négyfajta megvallás

 

1. Jézus cselekedetei

 

3. Hitünk megvallása

 

2. Jézus megváltása

 

4. Kitartani megvallásainkban

 

3. Hét út a gyógyuláshoz

 

5. Isten orvossága

 

4. Honnan származnak a betegségek?

 

6. Gyógyító Igék

 

5. Jézus megváltása a törvény átka alól

 

A siker titka 1–4

 

6. Meggyógyulni hit által

 

1–2. Örömmel meríts I–II.

 

7. Ne okold Istent!

 

3. A csoda a kimondott szavakban van

 

8. Kell-e egy kereszténynek szenvedni?

 

4. Az Én útjaim

 

Gyógyulás az Úr asztalánál 1–2

 

Szellemi ajándékok I. 1–4

 

1–2. Az Úr fenyítése I–II.

 

A kinyilatkoztatások ajándékai

 

Hatalom Jézusban 1–6

 

I/1–2. Ismeret, tudás szava

 

1. Mit jelent a hatalom?

 

I/3. Bölcsesség szava

 

2. Élni a hatalommal

 

I/4. Szellemek megítélése

 

3. Hol a helyünk?

 

Szellemi ajándékok II. 1–4 Erő-ajándékok

 

4. Hatalom a félelmek felett

 

II/1. Speciális kenet

 

5. A pokol kapui

 

II/2. A hit ajándéka

 

6. Hatalom az ördög felett

 

II/3. Csodatévő erők munkái

 

Hited megtartott téged 1–5

 

II/4. Gyógyítások ajándékai

 

1. Hited megvallása

 

Szellemi ajándékok III. 1–4

 

2–5. Hitetlenség I–IV.

 

Ihletettségi ajándékok

 

A hit törvénye 1–2

 

III/1. Különböző nyelvek nemei

 

1. Megigazulni hit által

 

III/2. Nyelvek magyarázata

 

2. Nem a törvény cselekedeteiből

 

III/3. Prófécia megítélése

 

Hogyan vezet Isten Szelleme? 1–6

 

III/4. Prófétálás ajándéka

 

1. Az ember szellemi lény

 

Szellemi ajándékok IV. 1

 

2. Az ember lelke

 

Szolgálat testben vagy szellemben

 

3. Vezetés belső bizonyosság által

 

Szellem, lélek, test 1–4

 

4. Vezetés belső hang által

 

1. Az ember: örökkévaló szellem

 

5. Vezetés prófécia által

 

2. Az ember: szellem, lélek, test

 

6. Vezetés látomások által

 

3. Szellemi fejlődésünk

 

Ima 1–4

 

4. Az emberi szellem nevelése

 

1. Ima Jézus nevében

 

A Szent Szellem bennetek 1–4

 

2. Ima az Atyához

 

1. A Szent Szellem ajándéka

 

3. A hit imája

 

2. Betöltekezni

 

4. Az ima ereje

 

3. A Szent Szellem gyümölcsei

 

Imádság 1–5

 

4. Fontos utasítások

 

1. Választ kapni az imánkra

 

Út a győzelemhez 1–17

 

2. Fontos tudnivalók

 

1. Az elragadtatás és a második Advent

 

3. Az imádság magasabb szintjei

 

2. Az elragadtatás

 

4. Ima egy szívvel-lélekkel

 

3. Jézus kijelentése Jánosnak

 

5. Miért kell imádkozni?

 

4–5. Gyülekezetek I–II.

 

Szolgálati ajándékok 1–10

 

6. Az utolsó trombitaszó

 

1. Mit jelentenek a szolgálati ajándékok?

 

7. A hét pecsét

 

2. Apostoli szolgálat

 

8. A 144 ezer

 

3. A prófétai szolgálat

 

9. A hetedik pecsét

 

4. Az evangélista szolgálata

 

10. A két tanúbizonyság

 

5–6. A pásztori szolgálat I–II.

 

11. A tengerből feljövő szörny

 

7. A tanító szolgálata

 

12. A hamis próféta

 

8. A különböző szolgálati ajándékok

 

13. A milleneum

 

9–10. A segítő szolgálata I–II.

 

14. Babilon

 

Törvény vagy kegyelem 1–3

 

15. Ezékiel 38–39. fejezete

 

1. Törvény vagy kegyelem

 

16. Ítéletek

 

2. Kegyelem megértése

 

17. Új Jeruzsálem

 

3. Visszaszerzett birtoklás

 

Dicsérünk Uram I. (énekes kazetta)

 

A Szent Szellem szolgálata 1–4

 

Dicsérünk Uram II. (énekes kazetta)

 

1. A Szent Szellem lehelete

 

Tabáni dicséretek 1. (élő felvétel)

 

2. A Szent Szellem esője

 

Tabáni dicséretek 2. (élő felvétel)

 

3. A Szent Szellem tüze

 

 

 

4. Az Úr jelenlétében

 

 

 

Üdvösség 2–3

 

 

 

2. Megváltás a szellemi halál alól

 

 

 

3. A kiengesztelés szolgálata

 

 

 


Hírek

 • Minden nap itt az idő az imára!

 • INTERNET TV Adások
 • Bövölködés

  HÓSEÁS 4,6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy ismeret nélkül való (KJV).
  Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkben. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. E tanítás célja, hogy mindannyiunk felett megtörje a szükség és a hiány szellemét. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek, és ez nem lehetséges anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének. (bövebben Bővölködés oldalunkon)

 • Szeretet

  "Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a felebarátoddal, amit szertnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetőséged van, hogy segíts másokon, tedd meg, hogy szükséges időben neked is jöjjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasra növekedni." (bővebben  a Szeretet oldalunkon)

   


  Az egészségmegőrzés mindennapi teendői:

  Az EGÉSZSÉG Imája

Asztali nézet